Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal Mapowy3 Maja
czw 05 maj 2011

Plakat 1


Szanowni Państwo, Czcigodni Księża, Panie, Panowie, Drogie Dzieci, Kochana Młodzieży.

          Konstytucja 3 Maja - właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku - była ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną spisaną konstytucją.
          Jako akt prawny została stworzona w celu zlikwidowania wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, łagodząc w ten sposób nadużycie pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który z własnej inicjatywy albo magnatów czy przekupiony przez zagranicznych dygnitarzy, mógł unieważnić wszystkie uchwały podjęte przez sejm.
Mało kto już pamięta o tym, że jej twórcami byli Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, którzy swoje dzieło nazwali "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".
          Przyjęcie Konstytucji 3 Maja spowodowało wrogość sąsiadów Polski. Podczas wojny w obronie Konstytucji Polska zdradzona przez swojego pruskiego sojusznika Fryderyka Wilchelma II została pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzoną z konfederacją targowicką - spiskiem polskich magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich wpływy po utracie niepodległości w 1795 roku. Przez 123 lata rozbiorów przypominała o dumie narodowej w walce o niepodległość.
          Dziś Konstytucja 3 Maja jest dla Polaków swoistego rodzaju memento: trzeba pamiętać o naszej historii, bo ona lubi się powtarzać. My, jako Polacy, musimy rządzić się swoimi dobrymi prawami, bo nigdy nikt obcy nie narzuci nam dobrego prawa. Musimy pamiętać o swoich katolickich korzeniach, opiece Matki Bożej nad naszym narodem w trakcie burz historii. Musimy pamiętać, że każde, nawet najlepsze prawo jest tylko początkiem pracy od podstaw dla dobra narodu i państwa. Nigdy uchwalona ustawa, prawo nie zmienia jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki otaczającej nas rzeczywistości. Tak też było z Konstytucją 3 Maja. Był to katalizator zmian w świadomości Polaków na przyszłe lata, który jest dla nas wzorem zmian, wznoszenia się ponad partykularne interesy dla dobra ogółu.

Burmistrz Gminy i Miasta
Andrzej Ożóg

Wersja do druku