Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyŚwięto Konstytucji 3 Maja
wto 04 maj 2010
3 Maja 2010 "Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.
Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.
Witaj dniu trzeciego maja,
który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz! [...]" [R. Suchodolski, Mazurek 3 Maja]
          Te piękne słowa towarzyszyły nam podczas obchodów Święta 3 maja, które rozpoczęły się o godzinie 11:00 od uroczystej Mszy św. w Kościele Parafialnym w Sokołowie Młp. Po Mszy nastąpił przemarsz pod Pomnik w Rynku. Na miejscu, okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Gminy i Miasta Andrzej Ożóg. Uroczystości uświetnił występ słowno - muzyczny pod tytułem "Witaj, Majowa Jutrzenko" w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. Kulminacyjnym momentem było złożenie wieńców i wiązanek pod Pomnikiem. Pomimo deszczowej pogody mieszkańcy Sokołowa Młp. i okolic zgromadzili się licznie, aby z dumą oddać hołd naszej historii i tradycji.
Marek Kida
Czcigodni Księża,
Panie, Panowie,
Droga Młodzieży,
Kochane Dzieci

          Obchodzimy dziś uroczyście Święto Konstytucji 3 maja oraz święto Matki Boskiej Królowej Polski.
          Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. była doniosłym aktem prawnym regulującym ustrój prawny Rzeczpospolitej. Była pierwszym w Europie, a drugim w świecie, po amerykańskiej tego typu aktem - nowoczesną, spisaną konstytucją.
          Została stworzona w celu poprawy wad Rzeczpospolitej, a przede wszystkim jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła zrównanie mieszczan i szlachty, a chłopów brano pod ochronę państwa. Konstytucja znosiła zgubne liberum veto, niszczące i paraliżujące kraj.
          Nasi przodkowie przyjmując ten ważny akt prawny wzniośli się ponad partykularne interesy, chcieli państwa silnego i sprawiedliwego dla swych obywateli. Państwa z podziałem władzy na władzę: ustawodawczą, sądowniczą i wykonawcza.
          Preambuła konstytucji miała wyraźnie odniesienie "W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego" Wyraźnie zaznaczano, że: "Religia narodowa panująca jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami [...] że zaś ta sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opieką rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich podług ustaw krajowych warujemy".
Mało, kto dziś pamięta, że konstytucja 3 maja obowiązywała tylko rok, obalona została przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko - rosyjskiej 1792 r.
          Jednak przez lata pozostała dla Polaków drogowskazem jak skutecznie rządzić się w swoim kraju zważając na dobro wszystkich stanów. Szczególnie jej myśl, świętowanie wydarzeń 1791 r. było zwalczane w Polsce Ludowej i od początku działo się to na wyraźny rozkaz Stalina.
          Nienawiść do tego aktu wynikała z tego, że dla Stalina już sama idea, sama myśl mogła być groźna. Z tych samych podstaw wydano rozkaz zamordowania polskich oficerów i inteligencji w Katyniu.
          Jako idea konstytucja 3 maja jest ważna dla nas dziś. Pokazuje jak urządzać państwo po swojemu, nie bacząc na modne trendy z zewnątrz. Pokazuje nam jak należy zawierzać państwo Bogu, jak stać przy religii katolickiej, która pozwoliła przetrwać zabory i dziejowe burze.
          Dziś mając jeszcze przed oczyma niedawne zdarzenia ze Smoleńska, z 10 kwietnia powinniśmy być mądrymi w duchu konstytucji 3 maja.
          Nasi przodkowie rozumieli, że tyrania, łączenie wszystkich władz w jednym ręku nie sprzyja rozwojowi kraju. Dziś czwarta władza ? media na pewien czas zwichrowały nam ten obraz. Jednak po wydarzeniach Smoleńskich Polacy powracają do swych korzeni, do swej mądrości, dumy z Polski.
          Wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości życzę radosnego świętowania

Burmistrz GiM Sokołów Małopolski
Andrzej OżógWersja do druku