Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal Mapowy"Wszystko co trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu", czyli jak zadbać by moje dziecko rozwijało się wszechstronnie
pią 27 sie 2010
          Minął już rok od rozpoczęcia realizacji projektu unijnego "Wszystko, Co Trzeba Wiedzieć, Nauczyłem się w Przedszkolu" realizowanego w przedszkolach w Zespole Szkół Nr1 i Nr2 w Nienadówce. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.
Celem głównym projektu "Wszystko Co Trzeba Wiedzieć Nauczyłem się w Przedszkolu" jest wzmocnienie istniejących form edukacji przedszkolnej poprzez modyfikację ośrodka wychowania przedszkolnego, upowszechnienie i wzmocnienie atrakcyjności edukacji przedszkolnej, by wyrównać szanse edukacyjne dzieci, zwłaszcza w środowisku wiejskim, dostosowanie bazy przedszkola, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Poprawę jakości kształcenia edukacji przedszkolnej i pełniejsze wykorzystanie potencjału dzieci to cele realizowane w formie bezpłatnych, kompleksowych i innowacyjnych zajęć: językowych, artystycznych, sportowych oraz umuzykalniających, ukierunkowanych na rozwój kompetencji o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania edukacji szkolnej. Wsparcie wdrażane w projekcie umożliwiło także wydłużenie czasu pracy obu przedszkoli oraz wprowadzenie ruchomego czasu pracy dostosowanego do aktualnych potrzeb rodziców.
Projekt w roku szkolnym 2009/2010 obejmował w sumie 50 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu wsi Nienadówka. W obu przedszkolach realizowane były zajęcia umuzykalniające, językowe-język angielski, artystyczne, sportowe-gimnastyka korekcyjna, taneczne i logopedyczne.
Zajęcia artystyczne nastawione były na zapoznanie dzieci z różnorodnymi technikami plastycznymi oraz wykorzystanie prostych, codziennych materiałów do stworzenia niezwykłych rzeczy pod hasłem "uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie". Taka tematyka i propozycja zajęć pobudza w dziecku chęć do działania, aktywność, ciekawość świata oraz kreatywność. Dzieci dzięki pracy plastycznej uwrażliwiają się, jednocześnie ćwicząc cierpliwość oraz wyobraźnię.
Zajęcia sportowe - gimnastyka korekcyjna prowadzone były na sali oraz na świeżym powietrzu. Obejmowały różnorodne formy aktywności fizycznej i były zaproszeniem dziecka do świata sportu, które może przerodzić się w prawdziwą pasję. Ponadto zajęcia sprzyjały profilaktyce i przeciwdziałały skrzywieniom kręgosłupa i płaskostopiu.
Zajęcia z języka angielskiego miały na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego: mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, połączone z zabawą. Istotną rolę spełniają wszelkie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo, dzięki któremu dzieci łatwiej poznają proste słownictwo i zwroty angielskie, osłuchają się z językiem angielskim (niezastąpione w późniejszej nauce języka).
Zajęcia umuzykalniające sprzyjały kształtowaniu poczucia rytmu przy pomocy instrumentów muzycznych, tańca, ruchu. Na tych zajęciach elementami kluczowymi było śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej.
Prowadzone były również zajęcia taneczne, według specjalnego programu uwzględniającego możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci. Zajęcia te pozwoliły dzieciom poznać różne style tańca w formie interesującej zabawy ruchowej oraz odkrywają ich naturalne zdolność ruchowe, ale przede wszystkim "słuch" i wrażliwość na otaczające dźwięki, jednocześnie wykorzystują ich naturalną skłonność do zabawy, podczas której wprowadzane są podstawowe kroki taneczne.
Realizowane zajęcia logopedyczne to nowoczesne, skuteczne metody pracy z narządem mowy dla dzieci, które miały na celu profilaktykę zaburzeń mowy i kompleksową diagnozę wszystkich wad wymowy oraz kształtowanie kompetencji komunikacyjnej. Przyczyniły się one do spontanicznej artykulacji, usprawnienia aparatu oddechowego i narządów artykulacyjnych, poprawnej artykulacji głosek i niwelowania wszelkich nieprawidłowości.
W roku szkolnym 2010/2011 projekt "Wszystko Co Trzeba Wiedzieć Nauczyłem się w Przedszkolu" będzie kontynuowany w przedszkolach w Zespole Szkół Nr1 i Nr2. Nowy nabór uczestników już trwa, a grupą docelową, która zostanie objęta wsparciem będą dzieci w liczbie 50. Kryterium rekrutacyjnym będzie kolejność zgłoszeń, kontynuacja udziału w projekcie, status materialny rodziców dziecka, a rekrutacja zostanie zakończona podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie przez rodziców.
Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a w dłuższej perspektywie pozwoli wyrównać szanse edukacyjne i podnieść jakość usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Drodzy rodzice 50% zdolności do nauki rozwija się w ciągu pierwszych 5 lat życia, warto więc zadbać, aby ten czas dobrze wykorzystać.Wersja do druku