Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyINFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.Ogłoszenie społeczne
pią 14 gru 2018

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski informuje o pozyskaniu przez Gminę dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz piece na biomasę w gospodarstwach domowych.
 
W związku z powyższym niezależnie od miejsca zamieszkania, zapraszam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby, które zapisały się do projektu w 2016 i 2017 r., na spotkania informacyjne, które odbędą się:
 
 • w dniu 17 grudnia 2018 r.  (poniedziałek) o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5
 • w dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 19.00  w Wiejskim Domu Kultury w Górnie, ul. Sportowa 1
 • w dniu 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Wiejskim Domu Kultury w Wólce Niedźwiedzkiej
 • w dniu 18 grudnia 2018 r.  (wtorek) o godz. 19.00 w Zespole Szkół nr 1 w Nienadówce
 • w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Trzebosi, ul. Kościelna 1
 
Tematem planowanych spotkań będzie przekazanie mieszkańcom informacji o przebiegu dalszych działań przygotowawczych w ramach projektu, w tym podpisywaniu umów z mieszkańcami oraz przekazanie szczegółowych informacji technicznych realizacji prac montażowych w budynkach. Osoby znajdujące się na liście uczestników poinformowane będą o dalszych formalnościach, natomiast osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskają informacje o możliwości i zasadach wejścia do projektu.
 
Jak przebiegać będą dalsze etapy realizacji projektu:
 1. Złożenie deklaracji celem potwierdzenia chęci uczestnictwa w projekcie.
 2. Przeprowadzenie Inwentaryzacji obiektów mieszkalnych.
 3. Podpisywanie umów pomiędzy Gminą a poszczególnymi właścicielami nieruchomości.
 4. Wpłacanie przez mieszkańców zaliczek na poczet wykonywanych instalacji.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wyłonienie dostawcy instalacji.
 6. Przeprowadzenie montażu instalacji na budynkach.
 
Zaliczka na poczet wkładu własnego, wnoszona przez mieszkańców po podpisaniu umowy, określona zostanie na podstawie planowanego budżetu projektu i wyniesie 15% wartości kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych (w tym podatek VAT od całej wartości instalacji OZE). Ostateczna wysokość kwoty wkładu własnego zostanie określona po wyłonieniu wszystkich wykonawców biorących udział w realizacji projektu.
 
Andrzej Ożóg
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Wersja do druku


Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich
śro 12 gru 2018

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212), zwanej dalej ustawą KGW, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

Ustawa KGW określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Do KRKGW wpisywane są koła gospodyń wiejskich oraz związki kół gospodyń wiejskich.
 

Link do strony agencji wraz z informacjami i dokumentami niezbędnymi do rejestracji

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
czw 29 lis 2018

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 13.30 w budynku MGOKSiR przy ulicy Rzeszowskiej 29 w Sokołowie Małopolskim /piętro I, sala nr 21/ w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i prawomocności obrad.
 3. Uchwała w sprawie powołania Radnych w składy Komisji Rady Miejskiej.
 4. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
 5. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.
 7. Informacja o pracy Burmistrza.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Kraska

Udział w Sesji Rady Miejskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad sesji  w celu transparentności działań Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

Wersja do druku


Aplikacja mobilna
pią 09 lis 2018

Zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktażowym dotyczącym aplikacji mobilnej
 
Film do obejżenia

Wersja do druku


Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
pią 09 lis 2018

Zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktażowym dotyczącym systemu eBom czyli elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
 
Film do obejżenia

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
pią 09 lis 2018

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r.  /poniedziałek/ o godz. 13.00 w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim VIII kadencji.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
 2. Ślubowanie Radnych.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.
 4. Ślubowanie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

Burmistrz Gminy i Miasta
Andrzej Ożóg

Wersja do druku


Wybory Samorządowe 2018
wto 23 paź 2018

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są wyniki Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października br.:

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
śro 10 paź 2018

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM informuje, że w dniu 17 października 2018 r. /środa/ o godz. 13.00 w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Informacja o realizacji inwestycji na terenie miasta i gminy.
 2. Raport o stanie oświaty.
 3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji.
 5. Podjęcie uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Informacja o pracy Burmistrza.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Sesja Popularno-Naukowa z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości
wto 25 wrz 2018

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
czw 20 wrz 2018

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM informuje, że w dniu 27 września 2018 r.  /czwartek/ o godz. 13.00 w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.
Porządek obrad:
 1. Informacja o realizacji budżetu gminy i miasta za 6 miesięcy br. - pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
 2. Sprawozdanie z działalności MGOKSiR i świetlic na terenie gminy Sokołów Małopolski.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku


Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r.
pią 14 wrz 2018

Wersja do druku


Film instruktażowy do systemu eNależności
pią 24 sie 2018

Zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktażowym dotyczącym systemu eNależności służącym do obsługi mieszkańców Gminy Sokołów Małopolski
 
Film do obejżenia

Wersja do druku


Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi
pon 13 sie 2018

Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi jest finansowany z funduszy europejskich. Jego koszt to ponad 20 mln zł. Celem programu jest poprawa świadomości na temat czynników ryzyka oraz wczesna diagnostyka.Szacujemy, że do 2023 r. przebadanych zostanie ok. 70 tys. osób z grupy ryzyka. O zakwalifikowaniu pacjenta do badań diagnostycznych zdecyduje lekarz wypełniający ankietę z opisem rozpoznanych objawów. POZ-y współpracujące z ośrodkami odpowiedzialnymi za realizację programu otrzymają dotację na pokrycie kosztów pracy lekarza prowadzącego
 
Więcej informacji:
Pismo ogólne
Strona Ministerstwa
Ogłoszenie naboru


Wersja do druku


Warsztaty edukacyjne wraz z badaniami profilaktycznymi
pon 13 sie 2018

 
Projekt obejmuje wsparcie 12960 kobiet z województwa podkarpackiego do 31 grudnia 2020 roku w wieku aktywności zawodowej będących w grupie podwyższonego ryzyka, pozostających bez zatrudnienia jak i zatrudnione w tym w warunkach szkodliwych, w ramach programu profilaktyki raka piersi w wieku 50-67 lat (8640 kobiet) i w ramach raka szyjki macicy wieku 25-59 lat (5760 kobiet)
 
Ulotka informacyjnaWięcej informacji:

Wersja do druku


Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych
pią 03 sie 2018

Logo
 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w konkursie "Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych".
W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie instytucje publiczne, w szczególności urzędy administracji rządowej, samorządowej i państwowej. Zgłoszeń należy dokonać do dnia 28 października 2018 r.
 
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy online znajduje się na stronie http://fzp.ksap.gov.pl/category/konkurs/.

Wersja do druku


Zachęcamy do składania wniosków o świadczia do Ośrodka Pomocy Społecznej drogą elektroniczną
pią 03 sie 2018

Logo                                                   Logo
 
W okresie od 1 lipca 2018 roku do 1 sierpnia do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim za pośrednictwem portalu Empatia i bankowości elektronicznej mieszkańcy gminy Sokołów Małopolski złożyli elektronicznie
    
    147 wniosków - Program "Dobry Start"
    44 wnioski - Świadczenie Wychowawcze 500+
    1 wniosek - Zasiłek rodzinny

W celu złożenia wniosku drodą elektroniczną należy:

 1. Posiadać profil zaufany. Zkładamy go przez internet rejstrując się na stronie. Rejestracja kończy się złożeniem wniosku o Profil Zaufany, który należy potwierdzić w Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych. Lista tych punków jest dostępna na stronie Profilu. Punkt taki działa również w Urzędzie Gminy w Sokołowie Małopolskim ul. Rynek 1, pokój numer 1 - ewidencja ludności.
 2. Jeśli posiadamy Profil Zaufany wystarczy udać się na stronę eWnioski, wybrać "Wyślij wniosek korzystając z Profilu Zaufanego" i wysłać wniosek na interesujące nas świadczenie. Więcej informacji na portalu Empatia

Wersja do druku


Kolonie dofinansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
czw 02 sie 2018

Wymaganie konieczne: jedno z rodziców musi być ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie.
 
Turnus w dniach 6 - 17.08.2018 r. w  Ośrodku Wypoczynkowym "Janówka" ul. Nowosolska 2 C, 67-410 Sława.
Wymaganie konieczne: jedno z rodziców musi być ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z ubiegłorocznej kolonii pod żaglami: https://www.facebook.com/zkzmw/videos/1456530664433393/ oraz do śledzenia naszych bieżących relacji fotograficznych z trwających turnusów na stronie facebook.com/zkzmw
 
Odpłatność dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS (w pełnym zakresie): 115,00 zł Możliwość dofinansowania dla 45 osób.
Wyjazd dofinansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 • uczestnicy muszą zabrać: legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika (wg załączonego wzoru),
 • kwalifikujemy dzieci w wieku szkolnym zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,

Chcąc wziąć udział w wypoczynku uczestnik przedkłada Organizatorowi:
 • wypełnioną kartę kwalifikacyjną wraz z załącznikami (oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych),
 • zaświadczenie z placówki terenowej KRUS stwierdzające ubezpieczenie jednego z rodziców dziecka w pełnym zakresie,
 • potwierdzenie dokonania wpłaty.
 • legitymacje szkolną
 • strój kąpielowy
 • ręcznik

Kwalifikacji podlegają dzieci w wieku do 16 roku życia (urodzone po 1 stycznia 2002)

Wyjazd w dniu 6 sierpnia 2018 r. ze stacji Rzeszów Główny. Odjazd pociągu, godzina 13:55

Prosimy o dokonywanie wpłat na następujący numer konta
Numer konta: 73 2030 0045 1110 0000 0268 9280
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16,
 01-211 Warszawa
Tytułem: wpłata na działalność statutową: Akcja Lato 2018 Sława 6-17 sierpnia(w przypadku wpłat indywidualnych: imię i nazwisko dziecka)

W przypadku zainteresowania ze strony potencjalnych uczestników prosimy o kontakt e-mail marcin.szymczuk@zmw.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 692 489 662
 

Wersja do druku


Bezpłatne przesiewowe badania mammograficzne
czw 26 lip 2018

          Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MMG zaprasza na bezpłatne przesiewowe badania mammograficzne, które wykowywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi na podstawie umowy z POW NFZ w Rzeszowie.  
          Przesiewowemu badaniu mammograficznemu należy poddawać się co dwa lata. Część kobiet powinna wykonywać badanie co 12 miesięcy, jeśli w wywiadzie podano następujące czynniki ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny, mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2. W badaniach mogą brać udział wszystkie kobiety, które urodziły się w latach 1949-1968 i nie miały wykonanej mammografii w ostatnich 24 miesiącach.
 
Badania zostaną przeprowadzone w mammobusie, który będzie stacjonował przy Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim w dniach 6-7 sierpnia 2018 r. w godzinach 10:00-17:00.
Rejestracja telefoniczna: 577 605 360

Wersja do druku


Profil zaufany
pią 20 lip 2018

W Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, na podstawie zgody Ministra Cyfryzacji, został uruchomiony punkt potwierdzający Profil Zaufany.
 
Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
ul. Rynek 1
Pokój nr 1
tel. (17) 7729019 wew. 11
 
Profil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Wykorzystując Profil Zaufany klient może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do Urzędu.

Uruchomienie Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany jest jednym z zadań projektu pn.: "CYFRYZACJA URZĘDU GMINY I MIASTA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI"

Jak uzyskać profil zaufany?
 • Dla osób nie posiadających podpisu elektronicznego:
Aby założyć profil zaufany należy zarejestrować swoje konto na portalu Profil Zaufany (pz.gov.pl). Z konta użytkownika należy wysłać wniosek o profil zaufany.
Po wysłaniu wniosku mamy 14 dni na wizytę w dowolnym punkcie potwierdzającym profil w celu potwierdzenia tożsamości. To jedyna konieczna wizyta w urzędzie. Potwierdzenie tożsamości w urzędzie zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka minut.
Od momentu potwierdzenia tożsamości i uaktywnienia profilu zaufanego użytkownik może posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.
 • Dla osób posiadających podpis elektroniczny:
Aby założyć profil zaufany należy zarejestrować swoje konto na portalu Profil Zaufany (pz.gov.pl). Z konta użytkownika należy wysłać wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wysłaniu wniosku potwierdzamy swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanym certyfikatem.
 
Profil zaufany można wykorzystać m. in.:
 • w e-usługach Gminy Sokołów Małopolski (ebom.sokolow-mlp.pl) oraz aplikacji mobilnej eGmina - Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski;
 • w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (np. wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej);
 • w Platformie Usług Elektronicznych (np. sprawdzenie czy pracodawca opłaca za pracownika składki do ZUS-u, 500+, dobry start);
 • w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (np. sprawdzenie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, sprawdzenie ilości posiadanych punktów karnych);
 • w wielu innych sprawach (np. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej itp.).
 
Szczegółowe informacje dotyczące platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego można znaleźć na stronach pz.gov.pl i epuap.gov.pl
 
Profil zaufany jest ważny przez 3 lata, od momenty jego potwierdzenia. Jednak jego przedłużenie nie wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie, można to zrobić bezpośrednio poprzez stronę epuap.gov.pl.

Wersja do druku


W powiecie Rzeszowskim rusza projekt: "Od przedszkola do seniora - projekt łączący pokolenia"
pon 25 cze 2018

W maju 2018  r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", edycja 2018. Pozytywnie  oceniony został  projekt pt. "Od przedszkola do seniora - projekt łączący pokolenia", który będzie mógł być realizowany w powiecie rzeszowskim. Źródłem finansowania będzie budżet państwa.
 
LogoWięcej informacji:

Wersja do druku


Idź do strony  [1] 2 3 ... 26 27 28
Kategorie aktualności