Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyW trosce o petenta?
śro 09 cze 2010

         Wszyscy borykamy się z brakiem czasu i z tego powodu podnoszenie swoich kwalifikacji staje się niekiedy problemem. W przypadku administracji samorządowej brak czasu zarówno aby podnosić swoje kwalifikacje, jak i brak czasu dla zgłaszających się petentów nie powinien jednak mieć miejsca. Idealnym rozwiązaniem w tym zakresie są szkolenia organizowane przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze w ramach projektu ?W stronę klienta ? nowa twarz administracji samorządowej?. Projekt ten, jak już wcześniej informowaliśmy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a patronat nad nim objął Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.
W ramach ww. inicjatywy pracownicy naszego urzędu systematycznie uczestniczą w szkoleniach, które ze względu na poruszaną tematykę są niezwykle pomocne w codziennej pracy. Poza zagadnieniami zarządzania czasem i komunikacji z klientami, nasi pracownicy uczą się ponadto interpretacji oraz praktycznego zastosowania przepisów ostatnio znowelizowanych ustaw (m. in. ustawy o finansach publicznych), co niewątpliwie przekłada się na jakość świadczonych w naszym urzędzie usług. Co warto podkreślić, na każdym szkoleniu pracownicy urzędów wypełniają dwukrotnie test oceniający ich wiedzę, aby zobrazować efekty szkoleń.
Czy projekt realizowany przez Towarzystwo ALTUM na terenie naszego powiatu odniesie oczekiwany skutek, czy przysłuży się zarówno pracownikom urzędów, jak i przede wszystkim Państwu - mieszkańcom naszego miasta, gminy, powiatu przekonamy się już w październiku 2011 r. na konferencji podsumowującej projekt.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Wersja do druku


Wspomnienie o ks. prał. Mieczysławie Wajdzie
pon 07 cze 2010
W minionym roku odszedł do domu Ojca ks. Mieczysław Wajda, długoletni katecheta sokołowski, następnie proboszcz, wicedziekan i dziekan dekanatu sokołowskiego. Dla upamiętnienia jego sylwetki Sekcja Historyczno-Archiwalna Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej oraz miejscowa Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowały konkurs "Dobry kapłan, nauczyciel, autorytet - Wspomnienie o ks. prał. Mieczysławie Wajdzie". Jego celem było m.in. zapoznanie ze szczegółami życia i pracy duszpasterskiej tego kapłana, przypomnienie jego wkładu w budownictwo sakralne i troski o konserwację zabytków, a także kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych oraz promocja "małej Ojczyzny". Patronat nad tym wydarzeniem życia kulturalnego przyjął proboszcz sokołowski ks. Jan Prucnal.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji w dniu 26 maja 2010 r.
śro 19 maj 2010

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 26 maja 2010 r.  /środa/ o godz. 12:00 w sali  klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
 1. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Młp.
 2. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego  Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
 3. Podjęcie uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Festiwal Podkarpackich Smaków
śro 19 maj 2010
Plakat           Marszałek Województwa Podkarpackiego - Zygmunt Cholewiński zaprasza na Festiwal Podkarkackich Smaków, który odbędzie się w dniu 23 maja 2010 r. na obiektacvj Wiejskich Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Wiejskiego Klubu Sportowego "Górnovia" w Górnie.

Wersja do druku


W zdrowym ciele zdrowy duch!
wto 18 maj 2010
W dniach 26 maja - 1 czerwca br. odbędzie się Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich oraz XVI Sportowy Turniej Miast i Gmin 2010, w których udział weźmie również nasza Gmina Sokołów Młp.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Koncert
pon 17 maj 2010

          Łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków to dziś poważny problem. Sankcje prawne nie są dla młodych ludzi straszakiem, który mógłby odwieść ich od sięgnięcia po środki odurzające. Skala tego zjawiska jest bardzo duża i dotyka coraz młodszych ludzi. Jedynie profilaktyka uzależnień może zatrzymać ten negatywny proces. Działania takie podjął MGOKSiR, który 16 marca 2010 r. zorganizował koncert zespołu BLUESMOBILE "Masz tylko jedno życie" dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej Gminy i Miasta Sokołów Młp.


Czytaj reszte...

Wersja do druku


"Chcę śpiewać Panu..."
pią 14 maj 2010
          "Chcę śpiewać Panu..." pod takim tytułem 14 maja br. w MGOKSiR odbył się VIII Międzygminny Dziecięcy Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej. Organizatorami Przeglądu byli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. oraz Dekanat Sokołowski. Uczestnicy konkursu zaprezentowali po dwie pieśni religijne, w tym jedna z nich musiała być o Matce Bożej. Jury w składzie Pani Anna Wójcikiewicz - przewodnicząca jury, Pan Grzegorz Wójcikiewicz oraz ks. Paweł Ciba przyznali nagrody (książki oraz dyplomy) w następujących kategoriach:
 • I kategoria wiekowa (przedszkolna 4-6 lat): 1 miejsce - Przedszkole Publiczne Sióstr św. Dominika w Tyczynie, grupa "Wędrowniczki"; 2 miejsce - Przedszkole Publiczne Sióstr św. Dominika w Tyczynie, grupa "Skrzaty"; 3 miejsce - Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp., solistka Paulina Kulig; wyróżnienie - Przedszkole przy Zespole Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp., grupa "Boże nutki";
 • II kategoria wiekowa (kl. I-III SP 7-10 lat): 3 miejsce - Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce, solistka Natalia Drzał; wyróżnienie - Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce, zespół - Karolina Krzanowska, Aleksandra Chorzępa, Marcin Smoła;
 • III kategoria wiekowa (kl. IV-VI SP 11-12 lat) - nagród nie przyznano.
 • IV kategoria wiekowa (gimnazjum 13-15 lat): 1 miejsce - Zespół Szkół im. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej, solistka Katarzyna Matuła; 2 miejsce - Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku, duet Anna Nurcek i Sylwia Gonek; 3 miejsce - Zespół Szkół im. Ks. M. Lachora w Górnie, zespół "Młody Duch"; wyróżnienie - Zespół Szkół w Trzebosi, zespół wokalny "Szósteczka".


Czytaj reszte...

Wersja do druku


Dbamy o jakość usług świadczonych w naszym Urzędzie i zadowolenie mieszkańców
czw 13 maj 2010

Od 1 sierpnia 2009 r. Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie realizuje projekt "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a dokładnie POKL Priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Projekt ten został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego.
W ramach projektu, pracownicy naszego urzędu do 31 października 2011 r. zostaną przeszkoleni z następujących tematów:
 • Zostań panem własnego czasu - jak skutecznie zarządzać czasem pracy,
 • Komunikatywny urzędnik - abc dobrej komunikacji z klientem i w zespole wg zasad etyki,
 • Od pomysłu na projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego do jego realizacji. Zarządzanie zespołem projektowym,
 • Zasady współpracy samorządów z ngo,
 • Rozliczanie i księgowość w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Ustawa o finansach publicznych i jej praktyczne zastosowanie,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych i jej praktyczne zastosowanie,
 • Ustawa o ochronie środowiska i o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Skuteczne  wdrażanie audytu wewnętrznego,
 • Obieg dokumentów, zasady archiwizacji.
Wierzymy, że szkolenia te zaowocują w przyszłości i przysłużą się zarówno pracownikom urzędu, jak i zgłaszającym się do niego petentom.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Wersja do druku


VII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej
czw 13 maj 2010
VII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej          12 maja br. w Gminnym Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie odbyło się VII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej. Jest to coroczne spotkanie redaktorów i dziennikarzy czasopism o zasięgu lokalnym, najczęściej obejmujących terytorium jednej gminy. Delegatami z ramienia Kuriera Sokołowskiego byli Agata Dec, Andrzej Godek oraz piszący te słowa. Tegoroczne Forum przypadło w 20-lecie odrodzenia się samorządu terytorialnego na poziomie gminy.W nawiązaniu do tej rocznicy organizatorzy przygotowali następujące bloki tematyczne:
- "Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce" referował dr Mieczysław Janowski,
- "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego" referowała dr Teresa Pasterz,
- "Rola mediów lokalnych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego" referował dr Wojciech Furman.
Podczas tego spotkania został ogłoszony komunikat o najstarszych tytułach lokalnej prasy samorządowej w województwie podkarpackim. Pomimo, iż Kurier Sokołowski nie znalazł się w gronie wyróżnionych to i tak możemy uznać go za jedno z najstarszych czasopism samorządowych woj. podkarpackiego. Pierwszy numer Kuriera Sokołowskiego ukazał się w listopadzie 1992 roku i z tego powodu powinniśmy być dumni.
          Konferencji towarzyszyła ekspozycja prasy lokalnej, na, której zaprezentowano najstarsze i najnowsze wydania poszczególnych tytułów czasopism samorządowych.
Marek Kida

Wersja do druku


Bogurodzica na ludzkich drogach życia
śro 12 maj 2010
Plakat          W ostatnich latach podjęte zostały zabiegi mające na celu koronację obrazu Pani Sokołowskiej. Miejscowa parafia wydała tom dokumentujący historię wizerunku Matki Bożej i Jej kultu w Sokołowie. Sam obraz został poddany konserwacji i namalowana została jego kopia technologiczna. W maju ubiegłego roku sokołowska książnica zorganizowała wystawę "Pod płaszczem Maryi". Jej otwarcie było połączone z sympozjum naukowym, podczas którego referaty wygłosili m.in.: prof. Kazimierz Ożóg, ks. dr Sławomir Zych, dr Bartosz Walicki oraz ks. Grzegorz Wójcik. Wydarzenie to zgromadziło ponad sto osób z terenu całego dekanatu sokołowskiego, od Medyni Głogowskiej, Trzebosi i Nienadówki zaczynając, a na Górnie i Kamieniu kończąc. Później ekspozycja była czynna w czytelni biblioteki publicznej, gdzie zwiedziło ją blisko tysiąc osób - zarówno goście indywidualni, jak i zorganizowane grupy.
          Przygotowaniem duchowym mieszkańców ziemi sokołowskiej do koronacji obrazu Matki Bożej będzie również ogólnopolska konferencja naukowa "Bogurodzica na ludzkich drogach życia" w dniu 20 maja br. Jej organizatorami są: Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim oraz miejscowa biblioteka publiczna. Obrady rozpoczną się Mszą św. o godz. 9.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Sokołowie Małopolskim. Następnie w sali widowiskowej sokołowskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji wygłoszone zostaną referaty poświęcone kultowi Matki Bożej oraz duszpasterstwu emigracyjnemu.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Badminton
pon 10 maj 2010
Badminton 2010          8 maja br. na obiektach Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. odbył się II Powiatowy Turniej Badmintona pod Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego. Uroczystego otwarcia o godzinie 10:00 dokonał Edward Buczak - Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebusce. Sędzia Główny, którym był Tadeusz Bazan przypomniał zawodnikom regulamin oraz zasady rozgrywek. Mecze toczyły się na hali sportowej w systemie grupowo - pucharowym na 5 boiskach.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Święto Konstytucji 3 Maja
wto 04 maj 2010
3 Maja 2010 "Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.
Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.
Witaj dniu trzeciego maja,
który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz! [...]" [R. Suchodolski, Mazurek 3 Maja]
          Te piękne słowa towarzyszyły nam podczas obchodów Święta 3 maja, które rozpoczęły się o godzinie 11:00 od uroczystej Mszy św. w Kościele Parafialnym w Sokołowie Młp. Po Mszy nastąpił przemarsz pod Pomnik w Rynku. Na miejscu, okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Gminy i Miasta Andrzej Ożóg. Uroczystości uświetnił występ słowno - muzyczny pod tytułem "Witaj, Majowa Jutrzenko" w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. Kulminacyjnym momentem było złożenie wieńców i wiązanek pod Pomnikiem. Pomimo deszczowej pogody mieszkańcy Sokołowa Młp. i okolic zgromadzili się licznie, aby z dumą oddać hołd naszej historii i tradycji.
Marek Kida


Czytaj reszte...

Wersja do druku


Ogłoszenie o sesji w dniu 30 kwietnia 2010 r.
czw 15 kwi 2010
          RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2010 r. /piątek/ o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.   
Porządek obrad :
 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2009 rok.
 2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
 3. Ocena stanu dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na  terenie miasta i gminy.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wiesław Nykiel

Wersja do druku


Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w Sporcie Młodzieżowym o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego
czw 18 mar 2010
          W dniu 12 marca br. na obiektach Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie odbyło się podsumowanie XII edycji Współzawodnictwa z udziałem przewodniczących rad, burmistrzów, wójtów, dyrektorów ośrodków kultury, sportu i rekreacji, działaczy, trenerów oraz instruktorów.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Dzień Kobiet w MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim
śro 10 mar 2010
Dzień kobiet - 2010          W niedzielne popołudnie 7 marca 2010 roku w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbyła się uroczystość z okazji święta pań.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


W karnawale bawią się nie tylko dorośli
wto 09 mar 2010
          W MGOKSiR odbył się tematyczny bal karnawałowy dla dzieci pod tytułem: Czarodziejka i Czarny kot. W rolę czarodziejki i jej kota wcielili się aktorzy Studia Fama z Dębicy, którzy w mistrzowski sposób potrafili zachęcić dzieci do wspólnej zabawy.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Turniej halowy piłki nożnej
czw 04 mar 2010
Turniej halowy piłki nożnej        Od Listopada 2009 r. do Lutego 2010 r. na terenie Gminy Sokołów Młp. miały miejsce rozgrywki ligi halowej o Puchar Burmistrza GiM Sokołów Młp. Mecze rozgrywane były na dwóch obiektach sportowych Zespołów Szkół w Sokołowie Młp. Rozgrywki odbywały się w Poniedziałki, Środy i Piątki w godzinach wieczornych. Do ligi zgłosiło się 12 zespołów z całej Gminy: TG Sokół, Sokołowianka, Falcon, Leszcze, Niebiescy, Tyrtum Pyrtum Junior Team, FC LO-T, które reprezentowały Sokołów Młp.; Górnovia, Ziomki reprezentujące Górno; Plantator, NKS z Nienadówki oraz Zorza Trzeboś.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
czw 04 mar 2010
XVIII Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy           10 stycznia br. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz kolejny w Sokołowie Młp. Tym razem, fundacja zbierała pieniądze na leczenie dzieci z chorobami onkologicznymi. Akcję wspierał sztab kierowany przez Pana Adama Wosia oraz kilku nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Młp.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Informacja o sesji Rady Miejskiej w 25 stycznia 2010 r.
czw 14 sty 2010
          RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MŁP. informuje, że w dniu 25 stycznia 2010 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

Porządek obrad:

1. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2010 rok.
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
- przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji i opinii RIO,
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
2. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla 'Pod Lipą' w Sokołowie Młp.,
- w sprawie nabycia gruntu,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok.
5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2010 rok.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wersja do druku


Rodzinny Punkt Konsultacyjny.
wto 13 paź 2009
Rodzinny Punkt Konsultacyjny pomoc i szansa dla Ciebie i Twojej rodziny. Problemem społecznym w Polsce jest nadużywanie alkoholu ze wszystkimi jego negatywnymi następstwami. Przekonanie o potrzebie stworzenia ośrodka wychodzącego naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu w zakresie profesjonalnej pomocy, spowodowało utworzenie "Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego" dla osób uzależnionych.

Czytaj reszte...

Wersja do druku


Idź do strony  1 2 3 ... 24 [25] 26 27 28
Kategorie aktualności