Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyObwieszczenie
pon 01 mar 2004
OBWIESZCZENIE o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Sokołów Młp., 2004-03-01
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XII/122/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogami gminnymi nr ewid. 1365 i 1563/1, od strony lasu, w mieście Sokołów Młp.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp., w terminie do dnia 24 marca 2004 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Andrzej Ożóg
B u r m i s t r z
Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Sokołów Młp., 2004-03-01
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XII/122/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Rzeszowskiej, w północno-wschodniej części Sokołów Młp.,
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp., w terminie do dnia 24 marca 2004 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Andrzej Ożóg
B u r m i s t r z
Gminy i Miasta Sokołów Młp.


Wersja do druku