Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyOgłoszenie o sesji Rady Miejskiej
wto 29 sty 2013

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje: że w dniu 6 lutego 2013 r. (środa) o godz. 13:00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Porządek obrad:
  1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
  2. Podjęcie uchwał.
  3. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok.
  4. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2013 rok.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  6. Informacja o pracy Burmistrza.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiejmgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku