Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyInformacja o Sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
pią 16 maj 2014

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE  MŁP. informuje: że w dniu 30 maja 2014 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali klubowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.
Porządek obrad:
  1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2013 rok.
  2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta.
  3. Podjęcie uchwał.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Informacja o pracy Burmistrza.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku