Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
pon 15 sty 2018

Unieważnienie naborów
1) "W związku ze zmianą "Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (projekty grantowe)", Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja uchwałą nr 171/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. unieważnia nabór wniosków o powierzenie grantów nr I/2018/Gw ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu "Organizacja wydarzeń edukacyjnych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa".
W najbliższym czasie zostaną ponownie ogłoszone konkursy na grant. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej www.eurogalicja.org"

2) "W związku ze zmianą "Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (projekty grantowe)", Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja uchwałą nr 171/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. unieważnia nabór wniosków o powierzenie grantów nr II/2018/G w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu "Wsparcie podmiotów działajacych w sferze kultury".
W najbliższym czasie zostaną ponownie ogłoszone konkursy na grant. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej www.eurogalicja.org"


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu budowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sprzyjającej aktywności społecznej i integracji mieszkańców.

Ogłoszenie o naborze nr IOgłoszenie o naborze nr II

Linki do informacji:

Wersja do druku