Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyOgłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
czw 22 mar 2018

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM że w dniu 28 marca 2018 r. /środa/ o godz. 1300 w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

Porządek obrad:
  1. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  2. Informacja na temat realizacji zadań urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności.
  3. Podjęcie uchwał.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Informacja o pracy Burmistrza.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Pasierb

Wersja do druku