Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyOgłoszenie społeczne
pią 14 gru 2018

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski informuje o pozyskaniu przez Gminę dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz piece na biomasę w gospodarstwach domowych.
 
W związku z powyższym niezależnie od miejsca zamieszkania, zapraszam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności osoby, które zapisały się do projektu w 2016 i 2017 r., na spotkania informacyjne, które odbędą się:
 
 • w dniu 17 grudnia 2018 r.  (poniedziałek) o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5
 • w dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 19.00  w Wiejskim Domu Kultury w Górnie, ul. Sportowa 1
 • w dniu 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Wiejskim Domu Kultury w Wólce Niedźwiedzkiej
 • w dniu 18 grudnia 2018 r.  (wtorek) o godz. 19.00 w Zespole Szkół nr 1 w Nienadówce
 • w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Trzebosi, ul. Kościelna 1
 
Tematem planowanych spotkań będzie przekazanie mieszkańcom informacji o przebiegu dalszych działań przygotowawczych w ramach projektu, w tym podpisywaniu umów z mieszkańcami oraz przekazanie szczegółowych informacji technicznych realizacji prac montażowych w budynkach. Osoby znajdujące się na liście uczestników poinformowane będą o dalszych formalnościach, natomiast osoby zainteresowane udziałem w projekcie uzyskają informacje o możliwości i zasadach wejścia do projektu.
 
Jak przebiegać będą dalsze etapy realizacji projektu:
 1. Złożenie deklaracji celem potwierdzenia chęci uczestnictwa w projekcie.
 2. Przeprowadzenie Inwentaryzacji obiektów mieszkalnych.
 3. Podpisywanie umów pomiędzy Gminą a poszczególnymi właścicielami nieruchomości.
 4. Wpłacanie przez mieszkańców zaliczek na poczet wykonywanych instalacji.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wyłonienie dostawcy instalacji.
 6. Przeprowadzenie montażu instalacji na budynkach.
 
Zaliczka na poczet wkładu własnego, wnoszona przez mieszkańców po podpisaniu umowy, określona zostanie na podstawie planowanego budżetu projektu i wyniesie 15% wartości kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych (w tym podatek VAT od całej wartości instalacji OZE). Ostateczna wysokość kwoty wkładu własnego zostanie określona po wyłonieniu wszystkich wykonawców biorących udział w realizacji projektu.
 
Andrzej Ożóg
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Wersja do druku