Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyOgłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
czw 29 lis 2018

RADA MIEJSKA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 13.30 w budynku MGOKSiR przy ulicy Rzeszowskiej 29 w Sokołowie Małopolskim /piętro I, sala nr 21/ w Sokołowie Małopolskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i prawomocności obrad.
  3. Uchwała w sprawie powołania Radnych w składy Komisji Rady Miejskiej.
  4. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
  5. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
  6. Uchwała w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.
  7. Informacja o pracy Burmistrza.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Kraska

Udział w Sesji Rady Miejskiej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad sesji  w celu transparentności działań Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

Wersja do druku


Kategorie aktualności