Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyRachunek bankowy

Konto bankowe, na które wpłaca sie podatki i opłaty UGiM Sokołów Młp.

BANK SPÓŁDZIELCZY SOKOŁÓW MŁP.
07 9182 0006 0000 0390 2000 0020