Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyKomunikaty

Komunikaty:
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

  1. Ogłoszenie o sporządzaniu projektu urządzenia lasu na lata 2021-30


Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  1. Uwaga na Barszcz Sosnowskiego


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie

  1. Rozporządzenie nr 5/2017 z dnia 5 grudnia 2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
  2. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii - Instrukcja postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
  1. Szczepienie doustne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 7-16 kwietnia 2018
  2. Szczepienie doustne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 4-13 kwietnia 2017
  3. Szczepienie doustne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 21-30 września 2017
  4. Szczepienie doustne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 17-26 listopada 2017

Badania gleby:

Ocena agrochemiczna gleb na podstawie badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie w 2017 r.

Raport z badań gleby wykonany przez okregową stację chemiczno-rolniczą w Rzeszowie w 2009 roku

Raport o stanie agrochemicznym gleb Gminy Sokołów Młp. na podstawie badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie w 2010 r.
 
Ocena agrochemiczna gleb na podstawie badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie w 2011 r.

Ocena agrochemiczna gleb na podstawie badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie w 2016 r.

Jak załatwić sprawę:
 
Wyniki badań wody
 
  • Twardość ogólna czyli sumaryczna zwartość wapna i magnezu wody pitnej podawanej z ujęcia wody w Turzy wynosi średnio: 200 mg CaCo­3/l  t.j. 11,2°N lub 4,2 mVAL/l.
  • Twardość ogólna wody uzdatnionej na ujęciu lokalnym w Wólce Niedźwiedzkiej wynosi:220 CaCo3/l, to jest 12,3°N lub 4,4 mVAL/l.