Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyKomisje Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

Komisje Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. - kadencja 2014-2018

Komisja Rewizyjna

Kraska Henryk - przewodniczący
Budzyń Stanisław
Gielarowski Zbigniew
Hajder Stanisława
Krzyśko Marian

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Godek Andrzej - przewodniczący
Burszta Marek
Dec Agata
Jodłowski Jan
Kobiernik Mieczysław
Kraska Henryk
Kraska Ryszard
Krzyśko Marian
Pasierb Andrzej
Pikor Edward
Sidor Bogdan
Szot Bronisława

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,  Finansów i Rolnictwa

Jodłowski Jan - przewodniczący
Budzyń Stanisław
Burszta Marek
Dec Agata
Gielarowski  Zbigniew
Godek Andrzej
Hajder Stanisława
Kobiernik Mieczysław
Kraska Ryszard
Pasierb Andrzej
Pikor Edward
Sidor Bogdan
Szot Bronisława


Komisje Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. - kadencja 2010-2014

Komisja Rewizyjna

Kraska Henryk - przewodniczący
Jedynak Jerzy
Gielarowski Zbigniew
Mul Mariusz
Prucnal Paweł
Pacyna Tasior Grażyna

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Mełech Jerzy - przewodniczący
Burszta Marek
Holdenmajer Piotr
Godek Andrzej
Kobiernik Mieczysław
Hajder Stanisława
Mul Mariusz
Pasierb Andrzej
Sidor Bogdan
Szot Bronisława

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,  Finansów i Rolnictwa

Pacyna Tasior Grażyna - przewodniczący
Burszta Marek
Gielarowski  Zbigniew
Godek Andrzej
Hajder Stanisława
Holdenmajer Piotr
Jedynak Jerzy
Kobiernik Mieczysław
Kraska Henryk
Mełech Jerzy
Prucnal Paweł
Sidor Bogdan
Szot Bronisława


Komisje Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. - kadencja 2006-2010

Komisja Rewizyjna

Kraska Henryk - przewodniczący
Jedynak Jerzy - zastępca przewodniczącego
Gielarowski Zbigniew - członek
Godek Andrzej - członek
Łuszczki Franciszek - członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Pasierb Andrzej - przewodniczący
Mełech Jerzy - zastępca przewodniczącego
Burszta Marek - członek
Chorzępa Karol - członek
Godek Andrzej - członek
Kobiernik Mieczysław - członek
Kraska Anna - członek
Kraska Henryk - członek
Mul Mariusz - członek
Nykiel Wiesław - członek
Pacyna Tasior Grażyna - członek
Szot Bronisława- członek

Komisja do Spraw Gospodarczych, Budżetu,  Finansów i Rolnictwa

Łuszczki Franciszek - przewodniczący
Mul Mariusz - zastępca przewodniczącego
Burszta Marek - członek
Chorzępa Karol - członek
Gielarowski  Zbigniew - członek
Jedynak Jerzy - członek
Kobiernik Mieczysław - członek
Kraska Anna - członek 
Mełech Jerzy - członek
Nykiel Wiesław - członek
Pacyna Tasior Grażyna - członek
Pasierb Andrzej - członek
Szot Bronisława - członek