Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyMiejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Lubelska 5,
36-050 Sokołów Młp.
Tel: 0-17 7729053


W budynku dawnej synagogi w Sokołowie Młp. mieści się Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Niepaństwowa Szkoła Muzyczna. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi działalność kulturalną również przy pomocy filii i świetlic wiejskich. W ciągu roku organizowanych jest wiele stałych imprez kulturalnych o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Przy MGOKSiR działają zespoły folklorystyczne, chóry, kapele i koła zainteresowań.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim., ul. Lubelska 5 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim., ul. Lubelska 5
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim., ul. Lubelska 5