Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyReferaty Urzędu Gminy i Miasta

 

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
tel. 17 7729019, 17 7729113, 17 7729045
ul. Rynek 1, budynek główny

Lp.StanowiskoPracownikPokójTelefon
1.Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolskimgr Andrzej Ożóg5wew. 15
2.Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolskimgr inż. Grzegorz Kwiecień4wew. 14
2.Skarbnik Gminymgr Monika Lichota17wew. 30
3.Radca Prawnymgr Ewa Przybyło9wew. 14
4.Sekretarz Gminymgr Beata Szot3wew. 41
5.Audytor wewnętrznymgr Alina Ożóg - Tyrała9wew. 18

Referat Budżetu i Finansów, ul. Rynek 1

1.Inspektor ds. księgowościEmilia Surowiec17wew. 26
2.Podinspektor ds. księgowościmgr Aneta Foryt17wew. 26
3.Inspektor ds. księgowościmgr Anna Chorzępa15wew. 60
4.Inspektor ds. księgowościmgr inż. Elżbieta Kania15wew. 60
5.Podinspektor ds. księgowościmgr Janusz Nizioł17wew. 26
6.Inspektor ds. podatkówCzesława Kania14wew. 34
7.Inspektor ds. podatkówMaria Puchalska14wew. 34
8.Inspektor ds. podatkówHalina Warchoł14wew. 34
9.Podinspektor ds. podatkówmgr Sylwia Przybyło14wew. 34
10.Inspektor ds. obsługi kasy UrzęduZofia Bednarz11wew. 22
11.Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekowej i obsługi strony urzędu na portalu Facebookmgr Monika Śliż16wew. 38
12.Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekowej i sporów wodnychmgr Monika Jodłowska16wew. 38
13.Pomoc administracyjnamgr Agnieszka Ożógul. Lazienna 7, pokój 217 7720260

Referat Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1

1.ds. obsługi sekretariatu i promocji Gminymgr Gabriela Rakuś6wew. 16
2.ds. obsługi Rady Miejskiejmgr Karolina Cisek2wew. 12
3.Podinspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, działalności gospodarczejmgr Stanisław Miazga16wew. 38
4.Referent ds. VAT, czynszów i dzierżaw, dodatków mieszkaniowychmgr Magdalena Kotula15wew. 60
5.Młodszy referent ds. wojskowych, kultury fizycznej, zdrowia i sportu oraz funduszu sołeckiego, podatek od środków transportowych i obsługi komisji alkoholowejPaulina Bieńkowska11wew. 23
6.Podinspektor ds. OSPKrystyna Ożdżyńskaul. Rzeszowska 29a17 7729977

Referat Organizacyjno Administracyjny, ul. Rynek 1

1.Kierownik Referatumgr inż. Jerzy Chorzępa13wew. 50
2.Inspektor ds. kadr i płacElżbieta Łyszczarz12wew. 24
3.Specjalista ds. kadr i płacJolanta Woś12wew. 24
4.Młodszy referent ds. kadr i płacKatarzyna Słobodzian12wew. 24
5.Informatykmgr Piotr Rafiński13wew. 51
6.Specjalista ds. BHP, zarządzania kryzysowego, obronnych, obrony cywilnejLesław Ożóg13wew. 51

Referat Rozwoju Gospodarczego, ul. Rynek 1

1.Kierownik Referatumgr Grzegorz Dec7wew. 21
2.Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennegoMałgorzata Surowiec8wew. 29
3.Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnychmgr Paweł Białek7wew. 21
4.Inspektor ds. gospodarki komunalnej, dróg i mostówmgr inż. Józef Niezgoda10wew. 36
5.Inspektor ds. gospodarki komunalnej, dróg i mostówZofia Nycz10wew. 36
6.ds. gospodarki gruntami 2wew. 12

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek 1

1.kierownik USCmgr Paweł Białek7wew. 21
2.Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, archiwumLilianna Wolińska1wew. 11
3.Młodszy referent ds. obsługi USC, ewidencji ludności i dowodów osobistychMaria Zdeb1wew. 10

Referat Oświatowy, ul. Lubelska 17

1.Kierownik Referatumgr Stanisław Jarosz 717 7713 220 wew. 29
17 7713 222
2.Inspektor ds. ksiegowościmgr Bernadeta Marciniec 617 7713 220 wew. 27
3.Specjalista ds. ksiegowościBarbara Darocha 717 7713 220 wew. 29
17 7713 222
4.Inspektor ds. płacmgr Danuta Nowak 517 7713 220 wew. 26
5.Inspektor ds. kadrmgr Zofia Guzik 417 7713 220 wew. 20
6.Inspektor ds. ubezpieczeń społecznychmgr Sylwia Rafińska 417 7713 220 wew. 22
7.Specjalista ds. administracyjno księgowychZofia Dec 517 7713 220 wew. 26
8.Inspektor ds. administracyjno księgowychmgr Agnieszka Makusak 617 7713 220 wew. 27
9.Pomoc administracyjnaKatarzyna Bałamut 617 7713 220 wew. 27
10.Pomoc administracyjnaAgnieszka Ożóg 6 17 7713 220 wew. 27