Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyEuropejskie partnerstwo miast sokolich
          Szlachetny, piękny, odważny sokół dał nazwę i znalazł się w herbie wielu miast w Europie. Falkenberg, Falkenstein, Falkenau, Montefalco, Monfalcone, Sokolov, Sokołów Podlaski czy Sokołów Małopolski, to tylko niektóre z nich. Miasta wywodzące swą nazwę od sokoła należą do najstarszych w Europie. Powstały w okresie średniowiecza i są świadectwem wspólnego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.
          Uniwersalna symbolika sokoła i popularność sokolnictwa zadecydowały o wykorzystaniu symbolu w nazewnictwie i heraldyce miast. Nie ma właściwie kraju w Europie, w którym nie byłoby takiego miasta. Wspólnota nazwy i herbu jest dobrym pretekstem do nawiązania bliskiej współpracy miast, zwłaszcza że przy bliższym poznaniu widać, iż nie są to jedyne wspólne elementy. Sięgająca kilku wieków wstecz historia, świadomość bogactwa dziedzictwa kulturowego poszczególnych miast w kontekście tradycji europejskich oraz wykorzystanie tych walorów dla zrównoważonego rozwoju miast "sokolich" współcześnie, to cechy wspólne, które łączą Sokołów Podlaski, Sokołów Małopolski, włoskie Montefalco i czeski Sokolov. To także solidna podstawa do budowania partnerstwa tych miast w celu nawiązania przyjaźni i zaangażowania w integrację europejską poprzez aktywne uczestnictwo ich obywateli.Pierwsze spotkanie na którym podjęto próbę utworzenia partnerstwa miast i gmin pn.: "Partnerstwo Miast i Gmin Sokolich" odbyło się w Sokołowie Podlaskim 2-5.09.2009 r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele miast; Sokolov (Czechy), Monte Falko (Włochy), Sokołów Podlaski i Sokołów Małopolski.

          Deklaracja intencyjna podpisana podczas tego spotkania określa dziedziny i zakres współpracy oraz cele szczegółowe które w ramach tego partnerstwa będą realizowane. Podczas spotkania roboczego w Pradze w dniach 8-9 grudnia 2010 r. na zaproszenie Sokołowa Czeskiego w sprawie kierunków i zakresu współpracy  ustalono następujące przedsięwzięcia do realizacji:
- wymiana młodzieży
- realizacja projektu "Polonez. Od Ogińskiego do Szopena" z udziałem młodzieży z : Sokołova, Montefalko, Sokołowa Podlaskiego i Sokołowa Małopolskiego,
- realizacja projektu  "Bibliotekando" którego inicjatorem jest Miasto Montefalko,
- wymiana doświadczeń z zakresu rozwiązywania problemów ekologicznych, w tym min. diagnoza środowiska pod kątem możliwości restytucji sokoła wędrownego i pustułki,
- włączenie w przyszłości do obszaru współpracy "miast sokolich" kwestii rozwiązań organizacyjno instytucjonalnych.
          W dniach 28-29.01.2010 r. Sokołów Małopolski był gospodarzem spotkania roboczego Miast Sokolich. Gościliśmy delegację Sokołowa Czeskiego z Burmistrzem Jaromir Dworak oraz Sokołowa Podlaskiego z Zastępcą Burmistrza Jerzym Maksjanem. W trakcie wizyty miało miejsce zwiedzanie miasta, prezentacja zastosowanych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska, wymiana doświadczeń samorządowych, jak również dopracowanie i uszczegółowienie zaplanowanych w Pradze przedsięwzięć ukierunkowanych na współpracę młodzieży.
          W ramach partnerstwa miast sokolich została uruchomiona strona internetowa (http://www.falcontowns.org/) która ułatwi pozyskanie następnych miast do partnerstwa,  jak również umożliwi wymianę doświadczeń i współpracę na różnych płaszczyznach.