Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyInwestycje - Przebudowa drogi gminnej 108711 R Turza - Trzebuska

logo_pr.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Informacja dotycząca przebiegu realizacji projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej 108711 R Turza - Trzebuska"


W czerwcu 2009 r. zakończone zostały roboty związane z przebudową 3,5 km drogi gminnej 108711 R. W ramach przebudowy drogi wykonano mocną podbudowę, oraz nawierzchnię asfaltową na całym odcinku o szerokości 5,5m, przy osiedlu 'Pod Lasem' szerokość drogi wynosi 6, 5m a dodatkowo na potrzeby przyszłego osiedla wykonano ok. 780 m chodnika, przebudowano również zjazdy i pobocza oraz wykonano odwodnienie drogi.
Droga gminna Turza - Trzebuska jest ważnym gminnym połączeniem komunikacyjnym dla miejscowości usytuowanych z dala od głównych szlaków komunikacyjnych: Jest drogą gospodarczą, która łączy z drogą wojewódzką nr 875 południowozachodnie tereny gminy Sokołów Młp., tj. miejscowości Trzebuska i część Nienadówki.
Droga ta łączy wymienione miejscowości z miastem Sokołów Małopolski, które w gminie jest jedynym miastem-centrum gospodarczym i siedzibą Urzędu Gminy i Miasta.
Droga Turza -Trzebuska przebiega też przez teren objęty miejscowym planem zagospodarowania osiedla 'Pod lasem' w Sokołowie Młp., które liczy 120 działek przewidzianych do zabudowy jednorodzinnej - w tym są działki, na których dopuszcza się działalność usługową ponadto znajdują się tam 4 działki wyłącznie usługowe. Szacuje się, że łącznie w bezpośrednim zasięgu oddziaływania drogi po powstaniu osiedla znajdzie się ok. 3 000 mieszkańców, tj. ok. 18% mieszkańców terenu gminy.
Droga 108711 R jest też główną drogą dojazdu do zbiornika wodnego, którego budowa planowana jest na terenie leśnym sąsiadującym z drogą gminną, ponadto przebudowa drogi znacznie poprawiła dojazd do miejsca, gdzie czci się pamięć ofiar pomordowanych przez NKWD w Turzańskich lasach.
Inwestycję udało się zrealizować w szybkim tempie dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Dotacja wynosiła 70 % kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynosiła blisko milion osiemset tysięcy złotych, całkowite koszty inwestycji wyniosły blisko dwa miliony sześćset tysięcy złotych. Uzyskanie dotacji pozwoliło na przyspieszenie podjęcia decyzji o rozpoczęciu realizacji inwestycji, dotacja pozwoliła na realizację inwestycji w pełnym zakresie w jednym roku, z czego bardzo zadowoleni są mieszkańcy gminy.

Grzegorz Dec