Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyRodzinny Punkt Konsultacyjny

Rodzinny Punkt Konsultacyjny
dla osób uzależnionych i ich rodzin
 
jest czynny w każdy pierwszy i drugi czwartek miesiąca
od godz.16:15 do 18:15
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. pokój nr 7.
 
Do Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego mogą zgłaszać się:
  • osoby doznające przemocy psychicznej i fizycznej,
  • osoby stosujące przemoc wobec członków rodziny,
  • osoby nadużywające alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych tj. leki, narkotyki,
  • członkowie rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem domowników,
  • osoby szukające pomocy w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach,
  • wszystkie osoby w sprawach pomocy dzieciom,
W punkcie dyżurują psycholog i prawnik, którzy służą bezpłatną pomocą osobom mającym problemy rodzinne, udzielają fachowych porad na tematy związane z nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy w rodzinie. Część problemów rodzinnych wymaga interwencji Sądu Rodzinnego lub Karnego.
 
Dyżurujący prawnik służy pomocą w przypadkach egzekwowania alimentów, zaniedbań wychowawczych, skierowania na przymusowe leczenie odwykowe, znęcania się psychicznego i fizycznego nad członkami rodziny.
 
Od psychologa można uzyskać fachową pomoc i poradę, a także wsparcie psychiczne.
 
Wszelkie zgłoszenia i sprawy osób korzystających z pomocy specjalistów Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego chronione są tajemnicą.
 
Pomoc w zakresie prawnym i psychologicznym można również uzyskać telefonicznie pod numerem 17 7729019 w. 29 w czasie trwania dyżuru.