Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyZespoł Interdyscyplinarny w Sokołowie Młp.

Informacja o pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w Sokołowie Młp.
 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem Nr 91/2011 r. Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 30 czerwca 2011 r. 
W skład  Zespołu wchodzą  przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. m.in. przedstawiciele Zespołu Oświatowego, Służby Zdrowia, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  przedstawiciela Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Rzeszowie. W skład  Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy MGOPS w Sokołowie Młp. wchodzą:
 
L.p.Imię, Nazwisko Adres instytucjiTelefony do kontaktów
 Barbara Nizioł - specjalista pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.Przewodnicząca Zespołu InterdyscyplinarnegoMGOPS Sokołów Młp.
ul Rynek 10 Sokołów Młp
Pokój Nr 2
17 7729 140
2.Paweł Suski - komendant Komisariatu Policji w Sokołowie Młp.Z-ca Przewodniczacego ZIKomisariat Policji
w Sokołowie Młp.
17 8583750 
3.Barbara Koziarz - pedagog w Zespole Szkół  im. J. Pawła II w Sokołowie Młp.Sekretarz ZIZespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 4117 7729 039
4.Adam Rakocy - kurator specjalista Sądu Rejonowego w RzeszowieSąd Rejonowy
ul. Kustronia 4
Rzeszów
17 7152 258 
5.Barbara Drapała - pielęgniarka w Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Młp.NZOZ ul. Sikorskiego 5436-050 Sokołów Młp.17 7720 104 
6.Maria Maziarz - specjalista pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.MGOPS Sokołów Młp.
ul. Rynek 10
36-050 Sokołów Młp.
17 7729 961
7.Sławomira Winiarska  - nauczyciel w Zespole Szkół  im.   J. Pawła II w Sokołowie Młp.Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 4117 7729 039
8.Aleksandra Piróg - pedagog w Zespole Szkół w Górnie Zespół Szkół im. Ks. M. Lachora 36-051 Górno 11617 7728559
9.Bożena Peszek - nauczyciel w Zespole Szkół w TrzebosiZespół Szkół w Trzebosi ul. Kościelna 136-050 Sokołów Młp.17 7727 324
10.Krystyna Welc - nauczyciel w Zespole Szkół w TrzebosiZespół Szkół w Trzebosiul. Kościelna 136-050 Sokołów Młp.17 7727 324
11.Sitarz Magdalena - nauczyciel w Zespole Szkłół Nr 1 w NienadówceZespół Szkół nr 1 Nienadówka 68636-052 Nienadówka17 7712319
12.Maria Falandys - nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w NienadówceZespół Szkół nr 1 Nienadówka 68636-052 Nienadówka17 7712319
13.Małgorzata Surowiec - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Młp.Urząd Gminy i Miasta ul. Rynek 36-050 Sokołów Młp.17 7729019
14.Anna Kozak - pedagog w Zespole Szkół
im. Tadeusza Kościuszki w Sokołowie Młp.
Zespół Szkółów ul. Lubelska
36-050 Sokołow Młp.
17 7729 009
15.Bogusława Chrostek - pedagog, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół
im. Tadeusza Kościuszki w Sokołowie Młp.
Zespół Szkółów ul. Lubelska
36-050 Sokołow Młp.
17 7729 009