Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyInformacja o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Informacja o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Informacja o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Zgodnie z art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu do punktu zbierania lub w przypadku zakupu nowego sprzętu - do pozostawienia zużytego sprzętu w miejscu zakupu. W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie: kupuję nowe - zostawiam stare, (np. przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę). Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.) Urząd Gminy i Miasta Sokołów Małopolski informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez: Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Młp. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany będzie sprzed posesji w 2015 roku w terminach określonych w harmonogramie tj.:

  1. Trzeboś - 5 maja
  2. Kąty Trzebuskie - 5 maja
  3. Nienadówka - 2 czerwca
  4. Trzebuska - 2 czerwca
  5. Sokołów Małopolski - 27 lipca
  6. Turza - 3 sierpnia
  7. Markowizna - 3 sierpnia
  8. Górno - 3 sierpnia
  9. Wólka Niedźwiedzka - 15 września
  10. Wólka Sokołowska - 15 września

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można nieodpłatnie zostawić w Sklepie Elektrycznym przy ulicy Rynek 16 w Sokołowie Małopolskim w ilości nie większej niż zakupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Sklep Elektryczny - Marek Osiniak NIP 814 100 1945, REGON 690 128 688.