Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyKarta Dużej Rodziny


Od 16 czerwca br. obowiązuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Karta jest wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z niej bezterminowo, dzieci - do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca 2014 r. każda rodzina posiadająca co najmniej troje dzieci na utrzymaniu będzie mogła w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
 
Od 16 czerwca br. obowiązuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Karta jest wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z niej bezterminowo, dzieci - do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.
 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Już od 16 czerwca 2014 r. każda rodzina posiadająca co najmniej  troje dzieci na utrzymaniu będzie mogła w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty.
 
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
 
Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny ? wniosek o przyznanie Karty należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku Gminy i Miasta Sokołów Młp.  - w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp., ul. Rynek 10, pokój Nr 6). Składając wniosek o przyznanie Karty osoba okazuje oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
 
  • w przypadku rodzica lub małżonka ? dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia ? akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia ? dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  • w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu  niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia ? dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie.
 
 
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz z wymienionymi wcześniej dokumentami są przyjmowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp., ul. Rynek 10  od dnia 16 czerwca 2014 roku w ramach rządowego programu.
 
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/informacje/
 
 
Uprawnienia
 
Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje ? na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.
 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo ?Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny?
 
Wykaz zniżek i ulg można znaleźć na stronie:
 
https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/wykaz_znizek_karta_duzej_rodziny.pdf