Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyReferat Wodociągów i Kanalizacji - Dokumenty i formularze

Formularze i wnioski

Warunki techniczne przyłączenia do sieci dla instalacji, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wydawane są dla budynków mieszkalnych projektowanych lub istniejących.

Załączniki do wniosku wymagane "Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków" / Uchwała nr XX/202/2016. Rady Miejskiej w Sokołowie Mlp. z dnia 23 czerwca 2016r.:

  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;
  2. aktualna mapa sytuacyjna, określająca usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu;
  3. umowa  cywilno-prawna  z sąsiadem w przypadku przejścia sieci wodno-kanalizacyjnej przez działki nie będące własnością wnioskodawcy.

Formularz wniosku do pobrania poniżej: