WiadomośćZapraszamy wszystkich mieszkańców Sokołowa Małopolskiego do zgłaszania propozycji zadań na rok 2018
(Kategoria: Różne)
Dodane przez admin
pon 04 wrz 2017


Zarząd Rady Samorządowej Mieszkańców Miasta Sokołowa Młp. informuje, że planowana kwota do dyspozycji na rok 2018 wynosi 30 000,00 zł. Warunkiem wykorzystania powyższych środków jest złożenie do Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski w terminie do 30 września 2017 roku wniosku zawierającego wskazania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Zebranie mieszkańców odbędzie się 24 września 2017 r. (niedziela)
 
Wnioski te muszą spełniać następujące warunki:

1.    Konkretne przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy.

2.    Zawierający uzasadnienie przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku.

3.    Zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota wskazana w niniejszej informacji (30 000,00 zł)

Prawo uchwalania wniosku (wniosków) w sprawie przeznaczenia środków przysługuje zebraniu mieszkańców miasta Sokołów Młp.
Inicjatywę w sprawię zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają :
  • Przewodniczący Rady Samorządowej
  • Rada Samorządowa
  • co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców miasta Sokołów Młp.

Wnioski można składać w kopertach z dopiskiem ?Zarząd Rady Samorządowej Mieszkańców Sokołowa Młp. - propozycję zadań? w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. pokój nr 6 w godzinach od:
  • poniedziałek: 7.30 - 17.00
  • wtorek-czwartek: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00
  • dnia 20-09-2017 r. lub przynieść i przedstawić na zebraniu mieszkańców 24 września 2017 (niedziela) o godz. 1600 w Domu Kultury.

Zapraszamy wszystkich do zgłaszania propozycji na rok 2018 dla miasta Sokołów Młp.
 
Plakat

 Źródło: Sokołów Małopolski
( http://www1.sokolow-mlp.pl/news.php?extend.494 )